Persbericht

Utrecht, 28 mei 2018

Zorg om werkbaar wietexperiment

Cannabisondernemers en ondernemers uit de tuinbouwindustrie willen liever meteen de hele cannabisketen reguleren dan een wietexperiment. Dat bleek vandaag tijdens het congres De Transparante Keten in Utrecht.

Het congres stelde een breder perspectief op het wietexperiment centraal. De internationale cannabismarkt is immers sterk in ontwikkeling. Internationale sprekers benoemden de belangrijkste lessen die Nederland kan leren van de regulering in de Verenigde Staten en Canada. Topondernemer Duncan Stutterheim (ID&T) opende het congres. Hij trok een vergelijking met de dancescene die zich in 25 jaar ontwikkelde van een underground markt tot een volwassen miljoenenindustrie. Met die ervaring in het achterhoofd adviseert Stutterheim om ook over de cannabismarkt te denken in kansen in plaats van taboes. Ook stelt hij dat het politieke denken over dit onderwerp plaats moet maken voor ondernemend denken.

Teeltverzamelgebouwen
Coffeeshops zijn bezorgd over de uitvoerbaarheid van het experiment en willen nauw betrokken worden bij de teelt. Bart Vollenberg, een van de initiatiefnemers van De Transparante Keten: “De cannabissector geeft de voorkeur aan het reguleren van de hele keten. Een experiment is de second best optie. Het terugdringen van het illegale aanbod moet het uitgangspunt zijn. Dit kan alleen met een aanbod van kwalitatief goede producten dat aansluit bij de wensen van de consument, anders gaat de consument naar de zwarte markt.”

Coffeeshopondernemers lieten de commissie die de overheid adviseert over het experiment enkele weken geleden al weten dat ze graag met meerdere telers in een teeltverzamelgebouw willen telen. Dit kan door coffeeshops verantwoordelijk te maken voor een transparante, gesloten administratieve en financiële cannabisketen. Elke coffeeshop moet zelf kunnen bepalen bij wie hij welke producten inkoopt, zolang het maar transparant is. Op het congres zei Joachim Helms, voorzitter van de Bond voor cannabisdetaillisten: “Wij willen graag de kweek zelf organiseren. De coffeeshop kan heel goed inspelen op de behoeften van de klant. Het is een dynamische markt. De behoefte van consumenten is onderhevig aan trends. Op dit moment zijn bepaalde soorten populair, volgend jaar willen mensen weer iets heel anders.” Gefaseerde invoering Het kabinet zal voor het zomerreces een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen om het wietexperiment. 

Gefaseerde invoering
Het kabinet zal voor het zomerreces een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen om het wietexperiment mogelijk te maken. Het experiment kan grote ongewenste gevolgen hebben voor de relatieve stabiliteit op de Nederlandse cannabismarkt en de veiligheid van ondernemers en consumenten. Het gaat immers niet om een laboratoriumexperiment op een geïsoleerde plek maar om een (sociaal) experiment in een bestaande markt. Om het experiment te laten slagen zijn een gefaseerde invoering, continue monitoring en tussentijdse evaluaties noodzakelijk. Zo kan het experiment voortdurend worden bijgestuurd en stapsgewijs over heel Nederland worden uitgerold.

Nicole Maalsté, onderzoeker van illegale markten stelde op het congres voor om het experiment niet te beperken tot 6-10 gemeenten: “Alle coffeeshops in heel Nederland zouden op vrijwillige basis mee moeten kunnen doen. In de beginfase van het experiment moeten shops naast gereguleerde wiet ook cannabis via de nu nog bestaande netwerken kunnen inkopen. De gereguleerde wiet is dan een aanvulling op het oude assortiment van de coffeeshop.” Zo kan er worden gemeten in hoeverre de gereguleerde wiet aanslaat bij de consument. De kwaliteit van het product en het vertrouwen van consument en ondernemer bepalen of het gereguleerde aanbod het illegale aanbod uit de markt zal drukken. Over De Transparante Keten De Transparante Keten (DTK) is een initiatief van stichting Epicurus.

Over De Transparante Keten
De Transparante Keten (DTK) is een initiatief van stichting Epicurus Foundation en het Transnational Institute. Het congres werd voor het eerst georganiseerd in oktober 2013. Frits Bolkestein en Sir Richard Branson pleitten toen voor een gereguleerde transparante cannabisketen.

Nadere informatie: Rutger-Jan Hebben 06-31046949, www.detransparanteketen.nl